“Kultur på recept” kan opgradere folkesundheden på Lolland

Gennem de seneste fire år har vi i Lolland Kommune arbejdet med ”Sundhed på Tværs”. Som navnet antyder er det en tværgående indsats mellem alle byrådets udvalg, undtagen Økonomiudvalget. Jeg har været så privilegeret at stå i spidsen for indsatsen. Idéen opstod i forbindelse med kommunalvalget i 2017, hvor jeg savnede, at politikerne tænkte i helheder og i mennesker frem for i søjler og fagudvalg. Under forhandlingerne på valgnatten vandt idéen gehør blandt konstitueringspartierne, og det er jeg meget taknemmelig for.

En af de ting, som vi har opdaget gennem ”Sundhed på Tværs”, er, at der ikke findes en opdateret politik for folkesundhed i Lolland Kommune. Kommunen har været med i flere internationale netværk og leveret data til analyser, men det har ikke ført til en retning for folkesundhedspolitikken lokalt. Der er ikke blevet prioriteret i ressourcer, eller hvordan vi skal få en indsats til at fungere i praksis. Med andre ord har vi i Lolland Kommune adgang til rigtig meget viden, men vi har ikke fået det omsat til handling og hverdag, så det kan komme borgerne, fællesskabet eller kommunen til gavn.

I Venstre vil vi derfor gerne øge fokus på folkesundheden. Vi vil koble folkesundheden til arbejdet i Udvalget for Fritid og Kultur, fordi her ser vi et stort, uforløst potentiale. Foreningslivet, kulturlivet og naturen kan understøtte, at mennesker taler sammen – og det er fundamentet for folkesundheden og for at bringe Lolland i balance.

Tillad mig at komme med nogle eksempler. Hvis man har været stressramt og endnu ikke er klar til at komme i job, er man måske klar til at være frivillig i en forening. Hvis man har været syg og er færdig med sin genoptræning, har man brug for et træningsfællesskab for at bevare sine gode vaner. Hvis man er overvægtig eller ryger, kan et frivilligt fællesskab være en lettere vej til en sundere krop end det kommunale system. 

Derfor vil vi i Venstre give folkesundheden på Lolland et løft gennem fællesskaber. Vi vil hjælpe alle fra veteraner til unge mødre, og vi vil være garanter for, at de forskellige grupper får bedre mulighed for at blive en del af Lollands rige forenings- og kulturliv. På Lolland har vi mange kommunale haller. Vi har mange foreninger og endnu flere frivillige. Men der er stadig mange borgere, der mangler at finde vej til fællesskabet. Det kræver tid og vilje, og det kræver, at de aktive mennesker, der allerede har fundet glæden ved foreningslivet, rækker hånden frem og tager imod de nye medlemmer.

I de næste fire år skal vi fortsætte og udbygge ”Sundhed på Tværs”. Folkesundheden skal blomstre gennem et mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som binder os sammen som borgere i et stærkt fællesskab. Vi skal ikke lukke faciliteter, men udvikle dem. Vi skal tage imod de nye medlemmer med åbne arme.

”Kultur på recept” er nu engang den bedste kur til at opgradere folkesundheden.