LOLLAND 2040 – Vi skal i gang nu!

I denne byrådsperiode har vi fået gang i Nakskov 2030. Sydkysten 2030 er på tegnebrættet. Men det er ikke én dag for tidligt, at vi også begynder at se på strategien for vores fælles fremtid, LOLLAND 2040 – vi har brug for en helhedsplan. 

Når jeg lytter til det lokale erhvervsliv, er der brug for, at vi udvikler vores byer og infrastruktur.

I Maribo skal vi udvide byen, og allerede nu skal vi i dialog med lodsejere, så byens driftige ejendomsmæglere og entreprenører kan bygge fremtiden ind i deres nuværende planer.

I Rødby og Holeby skal vi arbejde med den nye station mellem byerne og etablere mere skov. Vi skal arbejde for en god løsning for en ny tankstation på Vestre Landevej. Der skal eksempelvis bygges rundkørsler til at få trafikken til at glide smidigt, infrastrukturen skal altid tænkes med.

Vi skal gøre det attraktivt at bo og etablere virksomhed på Lolland. Boligerne skal være så attraktive, at unge familier vælger at bosætte sig her og om nødvendigt pendle til jobs på Sjælland og i hovedstadsområdet. Erhvervsgrunde skal gøre klar til investorer og private aktører.

I Venstre ved vi, at Lolland er porten til Europa. Vores kommune har en attraktiv placering mellem København og Hamborg. Den placering bliver kun mere attraktiv, når Femern-forbindelsen binder vores ø til kontinentet.

Lolland ligger nederst i DI’s erhvervsklimaundersøgelse, men i Venstre er vi klar til at føre Lolland op på barometeret. Hvis Lolland skal have succes i fremtiden, skal indsatserne kobles sammen. Som politikere kan vi ikke tillade, at ansvaret for Lollands udvikling – vores fælles fremtid – ligger hos et administrativt sekretariat eller hos en underleverandør. Vi er som byråd nødt til at sidde for bordenden og tage fuldt ansvar.