Lollands grønne eventyr starter med dialog

”Lad os så få de vindmøller ud på havet!”

Den kommentar møder jeg næsten hver gang, at snakken falder på vedvarende energi – og kommentaren er nok kommet for at blive.

Selv bor jeg ikke særligt langt fra vindmøller. Det har jeg ingen gener af. De nye store møller er majestætiske modsat de gamle piskeris. I mine øjne symboliserer vindmøller og solceller lokal vækst og udvikling. Det betyder også, at vi på Lolland kan gå foran og hjælpe andre dele af Danmark med den grønne omstilling. Vi kan anvende overskudsstrømmen til udvikling af fremtidens bæredygtige brændsler til tung transport, landbrug og renovationsvogne. Det er vindmøllerne og solcellerne, der gør Lolland til epicenteret for den grønne omstilling, men for at vi kommer i mål, skal strømmen anvendes lokalt. Det har hele tiden været strategien og målet, og nu er løsningerne inden for rækkevidde.

Lige nu har vi et biogasanlæg i høring. Det er første step til at hjælpe de lokale sukkerfabrikker og andre energifølsomme virksomheder med på den grønne bølge. Biogassen bliver en del af den grønne gasledning, og denne er ikke ensrettet. Uden for roekampagnen kan vi bruge den til at sende grøn gas væk fra Lolland-Falster så forbrugere mod nord også kan få grøn gas fremstillet på Lolland.

Der er så mange potentialer i den grønne omstilling. Der skal udvikles nye lagerløsninger til energien, og det sidste tiltag er etableringen af et stenlager ved Rødby Fjernvarme – et projekt, som vi er meget glade for, er lykkedes. Arbejdet med at få etableret Power-To-X, brint, ammoniak og metan er allerede i gang med mulighed for placering flere steder på Lolland, og det er ikke fugle på taget. Der er investorer med lokal forankring, der er helt tæt på denne udviklingsproces. I den sammenhæng ønsker vi, at fremtidige vindmøller og solceller på Lolland bliver koblet direkte til det lokale forbrug, så der bliver skabt jobs lokalt. Strømmen skal bruges, hvor den produceres.

Derudover vil vi i Venstre arbejde sammen med de lokale industrivirksomheder for at finde ud af, hvordan industribygninger kan fungere som vedvarende energianlæg. I vores kommune findes mange facader og tagløsninger, hvor solceller kan blive en integreret del. Det ønsker vi at bygge videre på og sikre, at Lolland Kommunes egne bygninger også begynder at producere energi.

Venstre vil også gå forrest i oprydningen i vindmøllelandskabet på Lolland. Vi har en langsigtet plan for, hvilke vindmøller der skal tages ned, når nye anlæg sættes op. Vi ønsker at speede nedrivningen op. De vindmøller, der støjer mest og er mest til gene, skal af vejen først. Alternativt skal de opgraderes så de fungerer optimalt.

Selvom jeg er entusiast for den grønne omstilling, er jeg ikke blind for kritik. I Venstre er vi opmærksomme på, at debatten om den grønne energi og anlæggene skiller vandene. Det ønsker vi ikke fremover. Derfor vil vi gerne være med til at udvikle nogle spilleregler for udviklingen af anlæggene. Vi tror på, at rettidig omhu, dialog og konstruktiv kommunikation er den rette vej at gå.

For at komme tættere på borgerne vil vi i Venstre gerne skabe et dialogforum på udviklingen af energianlæggene. Forummet skal ende ud i en indstilling til byrådet om, hvordan man kan sikre en bæredygtig udvikling. Vi ønsker at nedsætte et §17, stk.4-udvalg, der igennem de første to år skal indhente viden og erfaringer fra ind- og udland om udviklingen af grønne projekter og hvordan borgerne kan indvolveres. De efterfølgende år skal de komme med forslag til, hvordan vi udmønter den viden i konkret politik, der både sikrer borgerne og den grønne omstilling.

Den bæredygtige omstilling kræver en konstruktiv dialog. Lige nu har vi på Lolland en chance for at vinde udvikling og arbejdspladser, og det skal ske i samspil med borgerne. Vi er alle en del af Lollands grønne eventyr.