Lolland har brug for en ny retning

I de næste fire år skal vi udvikle os i Lolland Kommune. Vi skal vise mod, og vi skal prioritere for at nå i mål. Her kan alle borgere hjælpe og støtte op. Det kræver en ny retning for Lolland, hvor vi sætter det enkelte menneske fri og prioriterer fællesskabet.

Lolland skal være stedet, hvor man vil bo, hvis man ønsker at være driftig iværksætter eller drive en stor eller mindre virksomhed, her er der plads til familien og det gode liv. Vi vil skabe job for begge ægtefæller, gode skoler med et aktivt børne- og ungeliv samt et mangfoldigt kultur- og fritidsliv. 

Vi skal se muligheder før begrænsninger. Vi vil tænke i ressourcer frem for udfordringer. Vi skal mod udvikling frem for afvikling. Vi skal søge fællesskaber/samarbejder og bryde søjletænkningen. Vi skal sikre plads til borgerinitiativer. Kort sagt, i Venstre Lolland arbejder vi for at understøtte borgernes samfundsglæde og ikke for at fodre et bureaukratisk, stift system.

Og hvilke konkrete eksempler kan vi så give på det? Jo, borgerne skal være i tæt dialog med politikerne før høringsfaserne, hvad enten det er byfornyelse, lokalplaner eller noget helt tredje. Det skal ikke være svært at opdager hvilke sager der sættes i høring, og de projektforslag der lægges til grund for høringerne skal ikke være popsmarte eksperimenter, hvor den største kvalitet er at folkene bag, ikke er lokale. 

I Venstre ønsker vi en kommune, hvor borgeren, virksomheden, investoren og alle andre, der henvender sig til kommunen, mødes med et ”Goddag og velkommen; hvad kan vi gøre for dig?” Vi har alt for mange sager, der bliver afsporet, fordi dialogen med lokalbefolkningen ikke har været rettidig og omhyggelig.  Det kræver ikke en masse penge at ændre, men bare lidt empati og sund fornuft.

Vi går efter Udlicitering af flere plejecentre til selvejende institutioner. Og vi ønsker at få undersøgt, om der er grundlag for et friplejehjem i kommunen. 

Venstre Lolland vil sætte erhvervsudviklingen i fokus, og vi vil følge den tættere end det gøres i dag. Alt for mange beslutninger er for langt væk fra byrådet, fordi de er videregivet til eksterne samarbejdspartnere. I Venstre Lolland vil vi tage magten tilbage til de folkevalgte og derved til borgerne, der har stemt på dem. Vi vil sikre en kommune der fremmer det stærke initiativ. 

Vi kan gøre det – og vi gør det sammen!