Dialog og det frie valg skal skabe gode rammer for ældre i fremtiden

Mere frihed giver flere muligheder. Vi er sikkert mange, der kan nikke genkendende til det udsagn. Alligevel er der mange, der ikke vælger friheden til. De indskrænker deres muligheder, de reducerer deres frihed. 

Frihed er den vigtigste værdi for os i Venstre. Vi ønsker, at alle – uanset alder – har et frit valg. At man selv kan bestemme hvilken børnehave eller skole, børnene skal gå i. At man selv kan pege på sin efterskole eller sit gymnasium. At man kan finde sin egen lærerplads eller videregående uddannelse. Og når man bliver ældre, at man selv kan afgøre, hvem der skal give personlig hjælp og pleje i hjemmet, eller hvilket ældrecenter man vil bo på.

Ikke alle partier kæmper for det frie valg, som Venstre gør. Tværtimod. Den socialdemokratiske regering spænder ben for private daginstitutioner og skoler, og det frie valg i forhold til gymnasier reduceres. Deres næste skridt risikerer at blive muligheden for privat ældrepleje og friplejehjem.

I Lolland Kommune har vi plejecentre, der måske nok trænger til en make-over, men for os i Venstre er det vigtigste, at plejen er i top. Vores ældre, som vi skylder så meget, skal mærke, at medmenneskeligheden er i højsædet. 

Derfor vil vi i Venstre arbejde for, at der etableres en bestyrelse på vores kommunale plejecentre. Det vil være med til at sikre, at man får en kultur, hvor de ældre og deres pårørende får den størst mulige indflydelse på rammerne. Vi kender princippet fra de lokale folkeskoler, hvor forældrebestyrelser angiver retningen for børnenes hverdag. Bestyrelser er ikke en kontrol af medarbejderne, men skal ses som en aktiv medspiller, der skal gøre det bedre at være ældre i Lolland Kommune.

For at sikre det frie valg i alderdommen vil vi i Venstre også arbejde for at få kortlagt mulighederne for at udlicitere plejeopgaverne. Vi tror på et mix mellem de private aktører og den kommunale ældrepleje. Vi vil gerne have et friplejehjem i Lolland Kommune. I vores nabokommune mod øst kan vi se, hvor godt det fungerer at have et multifunktionelt plejehjem, og hvor stor en glæde det giver de ældre borgere i hverdagen. Derfor skal vi hurtigt i dialog med private udbydere for at få flere til at byde ind på opgaverne i den private plejesektor.

I mine øjne har vi for få alternativer til de private tilbud i ældre- og plejesektoren. Vi har et samfund, hvor vi bliver flere ældre, og hvor flere får et øget behov for hjælp. Uanset alder skal man have et frit valg, og dialog er et afgørende element for at lykkes med opgaven. Dialog med valgte bestyrelser på de offentlige plejecentre, dialog med private udbydere af pleje. Medarbejderne i sektoren gør et kæmpe stykke arbejde. Med frie valg og alternative løsninger tror vi på, at netop ældreområdet får et løft i omdømmet og en øgede opmærksomhed som netop dette vigtige fagområde fortjener. 

Det vil skabe den gode ældrepleje i fremtiden.