Et Lolland, hvor man har lyst til at leve

Som politiker er det vigtigt at give sig tid. Tid til tanker om, hvad der var ens fundament for at gå ind i politik. Tid til tanker om samfundets udvikling på Lolland.

Jeg har brugt Store Bededag på at støve mit fundament af. I 2017 stillede jeg op til kommunalvalget i Lolland Kommune, fordi jeg havde et brændende ønske om at ”hjælpe til” med, at Lolland kom på den rette udviklingskurs. Jeg ville gerne lære, hvordan en kommune fungerer, og jeg ville gøre det bedre både at være borger og erhvervsdrivende i vores lokalsamfund.

Om et halvt år er der igen valg til byrådet. Jeg er på mange områder blevet klogere, men jeg er også blevet bevidst om, hvor kompleks en kommune er. Særligt når det gælder borgernes indflydelse, kommer jeg ofte til kort. Jeg fornemmer, at de politiske beslutninger forjages, og der er hverken mod eller tålmodighed til at øge indsigten i et område, høre flere borgere eller bede om alternative løsninger.

Gennem de seneste måneder har jeg drukket meget kaffe hos borgere og lokale virksomheder på Lolland. Jeg ville tage temperaturen på dem ved at høre, hvad de synes om at bo i Lolland Kommune, hvad der optager dem i hverdagen, og hvad de ser af muligheder for fremtiden. Jeg er ikke færdig med at drikke kaffe, men jeg har været nødt til at gøre status, fordi der er nogle pointer, som jeg hører igen og igen:

  1. Vi bliver ikke hørt og forstået.
  2. De politiske beslutninger er taget på forhånd
  3. Hvorfor ikke sætte flere lokale virksomheder og rådgivere i spil i den lokale udvikling
  4. Vi er altid bagud, og det ødelægger det lokale demokrati

Selvom de er kritiske, rummer disse overskrifter et kæmpe potentiale. De viser nemlig, at borgerne på Lolland har lyst til at engagere sig, til at dele deres viden og erfaringer. De vidner om, at der bor ressourcestærke mennesker på Lolland, som gerne vil hjælpe til, ligesom jeg selv ville, da jeg første gang stillede op til byrådet i 2017.

Vi skal gribe denne lyst – vi skal skabe et rum for engagementet, så borgerne lettere får indflydelse på deres egen hverdag. Jeg tror på, at vi på Lolland kan udløse de store potentialer ved at give borgerne mere medbestemmelse og sikre bedre vilkår for den demokratiske proces. Vi skal tættere på hinanden som mennesker og sikre os, at der er den fornødne tid til debat. Vi skal erkende, at alle ikke kan få ret, men at alle har ret til at sige sine meninger højt.

Personligt mener jeg, at regeringen har lagt låg på inddragelsen af Folketinget og dermed borgerne, særligt gennem det seneste år. De træffer beslutninger og orienterer herefter om, hvordan de føres ud i livet. Det er en usund og farlig vej at betræde – og bestemt ikke en vej, som jeg ønsker for Lolland eller resten af Danmark.

Jeg tror på, at vi på Lolland kan gå foran ved at sænke farten og orientere os. Vi skal turde stoppe op, holde ind til siden, så vores borgere kan komme med på vognen og blive inddraget i de politiske beslutninger. I en kommune med en vanskelig økonomi bør alle hænder og initiativer være velkomne. Det vil jeg arbejde videre med og drive politik ud fra, så borgerinddragelse bliver en naturlig del af kommunens identitet.

Et borgerinddragende Lolland, hvor vi udvikler politik sammen – det er et sted, jeg gerne vil leve. Det er et sted, hvor jeg har lyst til at blive gammel, fordi jeg ved, at alle gode kræfter kommer med forskellige perspektiver og er fælles om beslutningerne.

#ViGørDetSammen