Tines Politik

Jeg er borgmesterkandidat for Venstre i Lolland Kommune til kommunalvalget i 2021. Jeg vil arbejde for at skabe et bedre samarbejde mellem kommunen, borgerne og de lokale virksomheder, som giver resultater for dig og os som helhed. Samarbejde er kimen til et godt samfund, hvor frihed og fællesskab er fundamentet – og det har vi brug for på Lolland, hvis vi skal stå stærkt over for omverdenen.

Jeg har en drøm om et nyt Lolland, hvor vi fører politik sammen. Politikere skal være ambassadører for borgerne, lytte aktivt til deres ønsker og arbejde for at føre idéer ud i livet.

Lige nu har Lolland et uforløst potentiale. Det er et potentiale for vækst, der starter med, at vi tør at tale højt om vores muligeheder og ambitioner. At vi tør arbejde for dem og samtidig ikke ser hen over de udfordringer, vi også har ligesom så mange andre kommuner i Danmark. Borgerne i Lolland har fortjent bedre end konstante nedskæringer og tilpasninger. Jeg tror på, at der findes en vej mod udvikling og vækst.

Jeg tør at sige dét højt, der er nødvendigt: Vi skal udvikle os i Lolland Kommune. Vi skal vise mod, og vi skal prioritere for at nå i mål. Det kræver en ny retning, for Lolland har stået med hatten i hånden for længe. Det er tid til at tage ja-hatten på og skeen i den anden hånd.

Lad os se det i øjnene: Gennem flere årtier har Lolland haft et ry for at være udkanten af Danmark. Kommunen har krævet sin del af udligningen, og som en spiral har det forstærket den negative omtale af vores kommune. Det skal vi vende nu. Om få år er Lolland porten til Europa, der forbinder Skandinavien med Centraleuropa. Lolland er i bevægelse – og den bevægelse giver os en stolthed som borgere og en unik mulighed, der skal gribes.

Det er jeg klar til at gøre!

Kunsten at føre idéer ud i livet

Jeg bygger mit politiske fundament på fællesskab og frihed. Min vision er, at vi på Lolland bliver foregangskommune for at skabe et tættere engagement mellem kommune og borgere, der bygger på forståelse og dialog. Som politiker anser jeg det for at være vores opgave at skærme og skabe læ omkring den spire i samfundet, der får fællesskabet til at gro.

Jeg har en naturlig nysgerrighed og tro på, at vi kan nå langt ved at gøre tingene sammen. Det er ikke en kunst at få nye idéer. Det er en kunst at realisere dem.

Jeg vil arbejde for at gøre idéer til virkelighed!

Indblik og udsyn

Jeg er opvokset i Bandholm, og mine lollandske aner har givet mig en unik forståelse for vores lokale kultur og kvaliteter. Vi tager, desværre, ofte vores lokale goder for givet. Ved at bo nogle år i København fik jeg særligt øje på disse kvaliteter, og hvordan Lolland er som et åndehul.

Det er dette potentiale, jeg vil bruge mit politiske virke til at udvikle. Vi skal være bedre til at se mulighederne inden for realistiske rammer. Vi skal tage et langt sejt træk, træde ud af tidligere tiders stilstand og huske at fejre vores resultater undervejs. 

Vi gør det sammen!


Herunder kan du læse om mine holdninger til en række specifikke emner:

Kultur og foreningsliv
Kulturen er den lim, der former os som mennesker og binder os sammen i et fællesskab. Derfor er kulturen en af de vigtigste drivkræfter i vores samfund. Som nuværende formand for Fritids- og Kulturudvalget arbejder jeg for, at vi har et alsidigt kulturliv på Lolland, hvor alle kan blive en del af et aktivt fællesskab. Vores foreninger spiller en nøglerolle, fordi det er her, at vi mødes på tværs af sociale skel og udfolder vores aktive liv. Derfor vil jeg også fremover arbejde for et rigt foreningsliv, hvor alle typer af foreninger har de bedst mulige vilkår. Der skal være en fælles forståelse for, at man tager dem, der står uden for fællesskabet i hånden, så de let bliver en del af det fritids- og kulturliv, de måtte ønske. 

Folkesundhed
At leve et sundt og aktivt liv er med til at skabe glæde i hverdagen. I øjeblikket har vi desværre en tilgang til folkesundheden i Lolland Kommune, hvor vi reparerer og lindrer mere, end vi forebygger. Derfor mener jeg, at vi på Lolland investerer i vores folkesundhed og almene helbred. En del af folkesundheden drejer som om at få flere borgere ud i det aktive foreningsliv. Udover det fysiske velvære vil det også bidrage til det mentale helbred, når flere bliver en del af fællesskabet. Der er samlet rigtig meget viden sammen. Nu er det tid til at gå fra tanke til handling.

Erhverv og infrastruktur
Femern-forbindelsen giver i de kommende år en vækst-indsprøjtning til Lolland-Falster. Derfor skal vi i de kommende år investere endnu mere i vores infrastruktur, herunder en udbygning af Rute 9, en elektrificeret lokalbane og hurtig internetforbindelse. Det vil gøre, at arbejdspladser bliver bevaret, når Femern-forbindelsen står færdig ved udgangen af årtiet. Vi skal prioritere de bedste vilkår for vores iværksættere og små selvstændige. Den lokale turisme er en stor styrke, der gør, at vi kan promovere os på andre områder, såsom fødevarer, landbrug og frugtavl. Vores største udfordring er, om der er hænder nok på det lokale arbejdsmarked i de kommende år. Den udfordring kan vi løse ved at åbne arbejdsmarked for pendlere og tilflyttere fra Danmark og andre steder i Europa. I dag har vi mange gode samarbejdspartnere, der varetager den erhvervsrettede kontakt for kommunen. Dette ønsker jeg at fokusere yderligere på.

Grøn omstilling
I Lolland Kommune har vi en unik mulighed for at være med helt fremme i forhold til den grønne omstilling. Kommunen har meget overskudsstrøm, og da infrastrukturen gør, at det kan være svært at komme af med al strømmen på dage med megen blæst og sol, er muligheden for yderligere anvendelse samt lagring det naturlige næste skridt at tage. Vidensinstitutionerne skal motiveres til at lægge deres testanlæg tæt på energikilderne og derved sikre en optimal balancering af elforbruget mellem forskellige sektorer. Det er kompliceret, det kommer til at tage tid, og det kræver tålmodighed i forhold til at se de endelige resultater.

Børn og unge
Alle børn og unge skal have et godt liv på Lolland. Det gode børneliv består bl.a. af en lærerig skoledag, sjove fritidsaktiviteter og den frie højde til loftet. Alle børn og unge skal nå så langt i livet, som de kan – og uanset deres kvalifikationer skal vi anerkende dem på deres vej. Jeg er stærkt engageret i etableringen af den internationale skole på Lolland, så vi kan tiltrække flere internationale børnefamilier til området. På samme måde kan man udvikle de bedste faglige løsninger for børn med andre behov.

Sårbare og handicappede
Vores sårbare og handicappede skal i Lolland Kommune have de bedste rammer, så de får det mest aktive og glædesfyldte liv. Jeg går ind for, at vi skaber en helhedsorienteret indsats, der sætter den enkelte borger i centrum. Det skal både være i forhold til behandling, arbejdsliv og fritid. Vi skal blive endnu bedre til at lytte til eksperterne og bruge deres anbefalinger i vores politik.

Seniorliv og ældrestyrke
På Lolland har vi en stor ”ældrestyrke”. Det er en gruppe af ældre borgere, der tager et aktivt engagement i lokalsamfundet. Det kan være, at de melder sig som frivillige i den lokale sportsklub, eller er mentor for en ung i en svær situation. Jeg vil gerne arbejde for, at endnu flere ældre får mulighed for og finder det attraktivt at være en del af den engagerede ældrestyrke.

Kriminalitet
I Lolland Kommune skal vi blive bedre til at finde årsagen til kriminalitet langt tidligere, end det er tilfældet i dag. Den præventive indsats er billigere, og samtidig sikrer den, at de unge ikke kommer ud i den kriminelle løbebane og får en plet på straffeattesten. Vi skal derfor sørge for, at alle børn har et sted at gå hen i fritiden, er en aktiv del af foreningslivet og fællesskabet. Gode rollemodeller er en vigtig del af et sundt fællesskab. Derfor er det vigtigt, at vi i Lolland får opbygget mentorordninger for de unge, der kommer fra socialt belastede miljøer.